Kvalitní cestovní pojištění za 3 minuty se slevou 50% - cestovni

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Pojišťovna AXA ASSISTANCE nabízí na trhu kvalitní a smysluplné pojištění za přiměřenou cenu.
A nyní se slevou 50%.
Můžete si jej sjednat online a zaplatit z klidu domova platební kartou anebo převodem na účet.
Před sjednáním doporučujeme důkladné pročtení pojistných podmínek.

Pojištění lze sjednat ve třech pojistných programech (Reference, Komfort nebo Excelent), podrobné informace, tzn. přehled pojistného plnění je součástí pojistných podmínek. Cestovní pojištění v závislosti na pojistném programu obsahuje tato pojištění:

 • Pojištění léčebných výloh (PLV)
 • Pojištění asistenčních služeb (PAS)
 • Úrazové pojištění (ÚP)
 • Pojištění odpovědnosti za škodu (ODP)
 • Pojištění zavazadel (ZAV)
 • Pojištění cestování letadlem (PCL)

K cestovnímu pojištění lze dále sjednat následující připojištění:
 • Připojištění rizikových sportů
 • Připojištění storna
 • Připojištění pracovních manuálních cest
 • Připojištění chronických onemocnění
 • Připojištění Dovolená bez starostí
 • Připojištění Klidný rodič
 • Připojištění Bezpečná domácnost

Připojištění rizikových sportů zvažte v případě provozování nestandardních sportovních výkonů, jejich seznam naleznete zde, doporučujeme je řádně prostudovat. Například lyžování na sjezdovkách je standardně pojištěno. Pro lyžování a snowboarding mimo sjezdovky je potřeba sjednat připojištění rizikových sportů, jakož i pro saně a bobování na vyznačených sjezdovkách.

V létě je zase aktuální vysokohorská turistika (do 3.500 metrů do stupně obtížnosti 2UIAA včetně je kryta v základu) anebo turistické potápění (do 10 metrů s instruktorem nebo školeným průvodcem kryto v základu). Seznam sportů k připojištění anebo nepojistitelných sportů.

anebo klikněte na banner pojišťovny
AXA ASSISTANCE.
Připojištění storna
Součástí pojištění je i pojištění tzv. „Storna zájezdu“. Kryje do výše zvolené limitu pro případ neodcestování anebo předčasného ukončení vaší dovolené. Hrazeny jsou náklady na nevyužité cestovní služby, tedy zejména ubytování a letenky nebo lístky na vlak, pokud tyto propadnou anebo vzniknou náklady v souvislosti se stornem rezervace služby.

Pravidla pro připojištění "Storna zájezdu":
 • Připojištění storna lze sjednat nejpozději do 14 kalendářních dní po úhradě ceny zájezdu nebo služby cestovního ruchu.
 • Jsou-li zájezd nebo služba cestovního ruchu zakoupeny méně než 30 dní před plánovaným datem odjezdu, musí být připojištění storna sjednáno nejpozději v den úhrady ceny zájezdu nebo služby cestovního ruchu.
 • Pokud je připojištění storna sjednáno později, poskytne pojistitel pojištěnému pojistné plnění z pojištění nevyužité dovolené a pojištění předčasného návratu, pojištěný však nemá právo na pojistné plnění z pojištění storna cesty.
 • Za den úhrady cestovní služby se považuje zaplacení zálohy anebo zaplacení/doplacení celého zájezdu.
 • Podle pojistných podmínek je za sjednání smlouvy považováno její zaplacení, tzn. buď kartou, nebo převodem na účet, přičemž stačí, aby byl v elektronickém bankovnictví ten den podán neodvolatelný příkaz k převodu.

Před sjednáním doporučujeme důkladné pročtení pojistných podmínek.

anebo klikněte na banner pojišťovny
AXA ASSISTANCE.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky